W.I.M. Snijders

W.I.M. Snijders financial Interim & project Management

 

 

Concepten

Dienstverlening

Hieronder worden (interim-)diensten aangeboden, zoals bijvoorbeeld; organisatieadviezen: onderzoeken: consultancy: het tijdelijk vervullen van leidinggevende en uitvoerende taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden in (delen van) ondernemingen en andere organisaties.

 

Detachering

Detachering houdt in, het ter beschikking stellen van personeel ter assistentie van opdrachtgever en in principe bij opdrachtgever. De ter beschikbaarstelling is voor beperkte tijd en dient niet langer dan noodzakelijk is ter uitvoering van de taak, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. De assistentie is altijd onder verantwoording en risico van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

Administratieve dienstverlening

Hieronder wordt verstaan het vastleggen van informatie, het voeren van (gedeelten van) boekhoudingen en/of administraties e.d. Dit kan bij opdrachtgever of ten kantore van W.I.M. Snijders. Hierbij liggen de verantwoordelijkheden met betrekking tot de werkzaamheden bij W.I.M. Snijders, maar de inhoud, tijdigheid en de resultaten van de uitvoering bij opdrachtgever.

 

Voor alle drie de concepten geldt een uniforme werkmethode met betrekking tot: voorloop/onderzoektraject voor aangaan contract, uitvoering van het contract en de afhandeling/oplevering van het contract.

 

Verder:

 Werkmethode

 Personele invulling van een contract

 Voorwaarden en tariefstructuur

 Contact

 Inschrijvingen/registraties

 Terug naar introductie

 Terug naar homepage

 

 

A flexible solution for your missing link in finance or management